Klinik for Dykkermedicin Dykkerlæge Claus Fink Jepsen

Klinik for Dykkermedicin

v/ Claus Fink Jepsen

Speciallæge i Ortopædkirurgi og Dykkerlæge no. 107

Klinik for Dykkermedicin

Klinik for Dykkermedicin har eksisteret siden august 1997, hvor jeg fik min første godkendelse fra Søfartsstyrelsen som erhvervsdykkerlæge med ret til at lægeundersøge erhversdykker og erhvervsdykkeraspiranter.

Jeg havde før det i en årrække lægeundersøgt sportsdykkeraspiranter i de lokale dykkerklubber.

Siden 2008 har jeg haft godkendelse til "at undersøke og utstede helseerklæring til Yrkesdykkere". Dvs. Norsk godkendelse og dermed godkendt til at udstede erhvervsdykker lægeerklæringer til Offshorearbejde på Norsk, Britisk og Hollandsk kontinentalsokkel (HSE Diving Medical), men også til "Yrkesdykking innaskjers".

I Efteråret 2014 godkendt som Norsk Petroleumslæge med ret til at undersøge og udstede Offshore helbredserklæringer på personer, som skal arbejde Offshore på Norsk, Britisk og Hollandsk kontinentalsokkel.

Fra 30.11.2018 kan jeg desværre ikke tilbyde hverken Norsk helseerklæring til Offshore eller Yrkesdykker Helseerklæring/HSE Diving Medical mere. Jeg fandt det for omkostningsrigt at fortsætte med dette.

Jeg kan naturligvis fortsat lave de danske helbredserklæringer til erhvervsdykning og fritidsdykning samt Offshore helbredserklæringer til Dansk sektor.

Udover dette kan jeg i forbindelse med udstedelse af dykker erklæringer også tilbyde udfyldelse af Søfartserklæringe/Blå bog.

Claus Fink Jepsen

Dykning har været en del af fritidslivet siden 1980, hvor jeg tog Nordisk Sportsdykker Bevis. I 1988 blev jeg videreuddannet til CMAS** instruktør. Herefter var jeg i en årrække dykkerinstruktør i sportsdykkerklubben Biodyk i Aarhus.

Interessen for dykkermedicin opstod allerede under lægestudiet, hvor jeg, med et stipendiat, var ansat ved NUTEC, Norsk Undervands Teknologisk Center, i dag NUI som ligger i Bergen, Norge.

Her var jeg en del af en forskergruppe, som arbejdede med termofysiologi under mætningsdykning. Deltog i GUSI 14 forsøgsdykket ved Hamborg. Et mætningsdyk over mere end 30 dage til 450 m, hvor vi lavede undersøgelse på dykkerne i 360 m dybde. Senere samme år også væskebalance forsøg med personer i varmt vand.

Var tilbage i Bergen igen i efteråret 2002 i forbindelse med en forsøgsdykning på NUI til 250 m. Her drejede det som om grundforskning i immunapparatets reaktion på tryksætning i mætning til større dybde.

Mit første dykkermedicinske kursus tog jeg på Haakonsvern i Bergen 1989. Senere tog jeg også den danske dykkermedicinske uddanelse på Holmen i 1999.

De sidste kurser var i efteråret 2014 i Bergen dels med Petroleumslege kurset og et resertificerings kursus i dykkermedicin på Haakonsvern.

Dykning er således stadig en stor del af fritidslivet.

Som hovederhverv arbejder jeg ved Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers, hvor jeg arbejder med kirurgisk behandling af slidgigt i knæled.

Klinik for Dykkermedicin, Rensdyrvej 7, DK-8382, Hinnerup. Denmark. Tel.: +45 22759945 / +45 86215030.  SE: 20249749