Links

Klinik for Dykkermedicin

v/ Claus Fink Jepsen

Speciallæge i Ortopædkirurgi og Dykkerlæge no. 107

Links

Søfartsstyrelsen i Danmark. Om erhvervsdykning

Dykkemedisin.no Norsk hjemmeside med mange oplysninger og links om erhvervsdykning

Skemaer for dykkere til Norsk Helseerklæring (HSE Diving Medical)

Skemaer for Offshore Helseerklæring, Norsk.

Klinik for Dykkermedicin, Rensdyrvej 7, DK-8382, Hinnerup. Denmark. Tel.: +45 22759945 / +45 86215030. SE: 20249749