Links

Klinik for Dykkermedicin

v/ Claus Fink Jepsen

Speciallæge i Ortopædkirurgi og Dykkerlæge no. 107

Klinik for Dykkermedicin, Rensdyrvej 7, DK-8382, Hinnerup. Denmark. Tel.: +45 22759945 / +45 86215030.  SE: 20249749

Links

Søfartsstyrelsen i Danmark.  Om erhvervsdykning og dykkerlæger i Danmark.

 

Dykkemedisin.no  Norsk hjemmeside med mange oplysninger og links om erhvervsdykning

 

Skemaer for dykkere til Norsk Helseerklæring (HSE Diving Medical)

 

Skemaer for Offshore Helseerklæring, Norsk.


Dykkerlæger med Norsk godkendelse.


Petroelumslæger fra Norge.


Petroleumslæger uden for Norge.